Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: de egenaar van de website.
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen.
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website.
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud.
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze dislaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankgelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.